Šablony 2 pro ZŠ Planá

V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ budou v projektu Šablony 2 pro ZŠ Planá, REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011572  v průběhu následujících dvou let realizovány tyto šablony:

 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  • v oblasti ICT, cizích jazyků, polytechnického vzdělávání, projektová výuka
  • tandemová výuka
  • sdílení zkušeností pedagogů
 • personální podpora
  • školní psycholog
 • extrakurikulární a rozvojové aktivity
  • klub zábavné logiky a deskových her
  • badatelský klub
  • doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  • projektové dny
 • aktivity rozvíjející ICT v ZŠ
  • využití ICT ve vzdělávání

 

 

Výzva k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Vybavení IT pro ZŠ Planá"

V rámci realizace projektu Šablony 2 pro ZŠ Planá, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011572, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu VVV "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ" vyhlašuje Základní škola Planá, příspěvková organizyce výzvu k podání nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Vybavení IT pro ZŠ Planá".

Výzva k podání nabídek: zde

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.