ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

Ve středu 20. 12. 2017 jsme se  tradičně sešli při Zpívání u vánočního stromu. Žáci 1. stupně zpívali krásné české koledy pod vedením p. uč. Vršky. Návštěvníci Zpívání si mohli zakoupit drobné dárky vyrobené žáky 1. i 2. stupně školy. Jako v minulých letech jsme i letos  část výtěžku z prodeje dárků věnovali našim indickým  kamarádům Sunilovi a Sousiyaně, kteří je použijí na studia. Všem účinkujícím i hostům děkujeme za podporu této akce.
Přejeme úspěšný nový rok 2018.
Učitelé a žáci ZŠ Planá
Ve středu 20. 12. 2017 jsme se  tradičně sešli při Zpívání u vánočního stromu. Žáci 1. stupně zpívali krásné české koledy pod vedením p. uč. Vršky. Návštěvníci Zpívání si mohli zakoupit drobné dárky vyrobené žáky 1. i 2. stupně školy. Jako v minulých letech jsme i letos  část výtěžku z prodeje dárků věnovali našim indickým  kamarádům Sunilovi a Sousiyaně, kteří je použijí na studia. Všem účinkujícím i hostům děkujeme za podporu této akce.
Přejeme úspěšný nový rok 2018.
                                                                                                                                                            Učitelé a žáci ZŠ Planá
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.