Zpívání u vánočního stromu

17. prosince 2015 v 17 hodin ve dvoře ZŠ Na Valech. Můžete si zazpívat koledy, ochutnat svařák a zakoupit drobné dárky.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.