Zpívání u vánočního stromu

 

 Ani letos jsme neporušili tradici a sešli jsme se 19. 12. 2013 před školou Na Valech při Zpívání u vánočního stromu. Žáci si připravili pásmo básní a koled. V průběhu akce si návštěvníci mohli společně zazpívat, zakoupit drobné výrobky dětí, ochutnat svařák nebo čaj. Utržené peníze z pohoštění a prodeje výrobků budou jako každoročně použity na sponzorování studia indického chlapce Sunila. Stejně tak, jako výtěžek Tříkrálové sbírky, která proběhla ve středu 8. 1. 2014 v budově Na Valech.
Poděkování patří všem vystupujícím žákům, učitelům i technickému personálu za přípravu a realizaci celé akce.
 

Učitelé a žáci ZŠ Planá

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.