Zpívání u vánočního stromu 2019

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 jsme se opět sešli na nádvoří školy při Zpívání u vánočního stromu. Návštěvníci si spolu s žáky 1. stupně pod vedením p. uč. Vršky mohli zazpívat krásné české koledy a vánoční písně, ochutnat připravené pohoštění a zakoupit malé dárky. Zajímavým a netradičním hudebním zážitkem přispěli rovněž žáci třídy 5.B, kteří s paní učitelkou Kateřinou Benešovou předvědli hru na boomwhackers. Výtěžek z prodeje drobných dárků, vyrobených žáky 1. i 2. stupně školy, byl jako každoročně použit k částečnému financování studia našich indických kamarádů Sunila a Sousiyany. Všem účinkujícím i hostům děkujeme za účast a podporu. Velké poděkování rovněž patří panu Romanu Havlíčkovi a Martinu Mahdalovi za ozvučení hudebního vystoupení a panu Miroslavu Ludvíkovi za fotografie, které si můžete níže prohlédnout.
Těšíme se na další setkání v příštím roce 2020, do kterého Vám přejeme jen to nejlepší. 
učitelé a žáci ZŠ Planá
 
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.