Zpívání u vánočního stromu 2018

Ve středu 19. 12. 2018 jsme se již tradičně sešli při Zpívání u vánočního stromu. Návštěvníci si spolu s žáky 1. stupně pod vedením p. uč. Vršky mohli zazpívat krásné české koledy a vánoční písně, ochutnat připravené pohoštění a zakoupit malé dárky. Výtěžek z prodeje drobných dárků, vyrobených žáky 1. i 2. stupně školy, byl jako každoročně použit k částečnému financování studia našich indických kamarádů Sunila a Sousiyany.
Letos nám nepřálo počasí, proto akce proběhla v prostorách školy. I přes tyto překážky se akce vydařila. 
Všem účinkujícím i hostům děkujeme za účast a podporu. Těšíme se na další setkání v příštím roce 2019, do kterého Vám přejeme jen to nejlepší. 
učitelé a žáci ZŠ Planá

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.