Zpívání u vánočního stromu 2016

Letos jsme se opět sešli při tradičním Zpívání u vánočního stromu. Žáci 3., 4. a 5. ročníků pod vedením p. uč. Vršky zazpívali krásné české koledy. Návštěvníci akce si mohli nejenom zakoupit drobné dárky vyrobené dětmi, ale také si s dětmi zazpívat. Každoročně částí výtěžku z prodeje dárků přispíváme na naše indické kamarády Sunila a Sousiyanu. Všem hostům děkujeme za podporu této akce. Největší dík ale patří všem účinkujícím zpěvákům.
Přejeme hezké Vánoce a úspěšný nový rok 2017.
učitelé a žáci ZŠ Planá
Fotografie Miroslav Svítek - zde

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.