Zpívání na schodech

Také druhý stupeň si užil předvánoční atmosféru a zkrátil si čekání zpíváním koled. Letošní tradiční zpívání na schodech bylo pro její aktéry zároveň generální zkouškou před výjezdem do partnerské školy v Bogenu. Zazněly tradiční koledy doplněné o vánoční písně současných interpretů. Výběr byl opravdu pestrý a velmi zdařilý, neboť účinkující doprovodili svým zpěvem také žáci na schodech. Velký dík všem, kteří se zapojili a zejména paní učitelce Ditě Predkové za přípravu vystoupení a navození vánoční atmosféry. 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.