Zpestření konce školního roku

Dne 16. 6. jsme se s dětmi z 2.B a 3.A rozhodli, že přespíme ve škole. 
V pátek odpoledne jsme s rodiči na školní zahradě opékali špekáčky. Dále nás čekal turnaj ve vybíjené i s rodiči a spousta her v tělocvičně. Na závěr dne děti plnily stezku odvahy. Cesta při svíčkách po škole byla pro mnoho dětí zajímavou zkušeností. Všichni ji statečně zvládli a měli si s kamarády o čem povídat. V sobotu ráno jsme se nasnídali, zahráli ještě vybíjenou a spokojeně všichni odešli s rodiči domů.
Za tuto akci patří poděkování všem vyučujícím i asistentkám, které akci připravily. Poděkování patří též maminkám, které nám k snídani napekly mnoho dobrot.
Na závěr dne děti plnily stezku odvahy. Cesta při svíčkách po škole byla pro mnoho dětí zajímavou zkušeností. Všichni ji statečně zvládli
a měli si s kamarády o čem povídat. V sobotu ráno jsme se nasnídali, zahráli ještě vybíjenou a spokojeně všichni odešli s rodiči domů.
Za tuto akci patří poděkování všem vyučujícím i asistentkám, které akci připravili. Poděkování patří též maminkám, které nám k snídani
napekly mnoho dobrot.