Živá zahrada

Naše školní zahrada soutěží o titul „ Živá zahrada“ již třetím rokem. Za svá pozorování jsme získali celkem 18,5 bodu. Jarního kola, kdy se na zahradě pozoruje široké spektrum předepsaných druhů živočichů, se průměrně účastní 260 zahrad. Naši pozorovatelé ze 7. tř. nejvíce zaznamenali kosa černého. Sledujeme i sýkory hnízdící v budkách, které zhotovili žáci 8. a 9. třídy. Cílem našeho pozorování je i mnoho dalších živočichů a hmyzu vyskytujících se na naší zahradě. V rámci programu Živá zahrada se již druhým rokem zúčastňuje 8. A výtvarné soutěže pod vedením paní učitelky Netrvalové. Porota vybrala z celkového počtu 94 výtvarných prací v kategorii 13 – 16 let na 1. místo obrázek Michaely Tomáškové. Čestné uznání dostali Václav Hlaváč a Václav Šulc. Poděkování patří jistě zmíněným oceněným žákům, ale také všem dětem, které se s velkým zájmem zapojují do pozorování dění na naší zahradě.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.