Zeměpisná olympiáda – okresní kolo

Dne 14. března 2013 proběhlo na ZŠ Zárečná v Tachově okresní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili zástupci z 8 škol včetně osmiletých gymnázií. Olympiáda se konala ve čtyřech kategoriích, kde jedna byla vypsána pouze pro střední školy. Naše škola měla zastoupení v kategorii 6. ročníku, kde Marcel Skaloš obsadil 5. místo z 10 účastníků a Alexander Melichar získal 1. místo.

V kategorii 7. ročníku, kde bylo 8 soutěžících, jsme svého zástupce neměli. Další soutěžní kategorií byla kategorie 8. a 9. ročníku, kde náš žák Jiří Hynek dokázal již loni zvítězit jako žák 8. ročníku a nyní coby žák 9. ročníku dokázal své vítězství obhájit i proti svým 12 soupeřům! Poslední kategorie je první ročník střední školy, kde nastoupilo 5 účastníků z gymnázií.

            Takže na závěr velký dík všem vyučujícím, kteří připravují naše úspěšné soutěžící žáky v různých soutěžích, samozřejmě samotným soutěžícím a velká gratulace Alexandru Melicharovi a Jiřímu Hynkovi k postupu do krajského kola v Plzni a 11. dubna 2013 jim všichni budeme fandit a přát další úspěch! 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.