Završili jsme 2 úspěšné týdny plné atletiky!!!

Hezky od začátku a popořadě. Prvního úspěchu jsme dosáhli ve středu 6. května 2015 na Městském stadionu v Tachově. Zde se konal atletický čtyřboj žáků 8. a 9. ročníků. Ve všech závodech těchto dvou týdnů se účastnilo 9 až 10 družstev z různých škol našeho okresu. V kategorii dívek jsme po zranění a následném odstoupení naší závodnice byli sesazeni z medailového umístění a děvčata obsadila 5. místo ve složení T. Hreusová, N. Mojžíšová, M. Cupáková, L. Le a K. Országová. Chlapcům se dařilo více, neboť obsadili krásné 2. místo. V této kategorii nás úspěšně reprezentovali M. Hedrik, J. Ivan, M. Malich, M. Vivodík a D. Kopl (druhý nejlepší mezi jednotlivci!!!).


Dalším závodem byl Pohár rozhlasu ve stejné věkové kategorii, který proběhl na stadionu ve Stříbře dne 12. května 2015. I tady nemohl nikdo přehlédnout závodníky naší školy. Vzhledem ke svým výkonům si tuto pozornost zasloužili. Dívky i chlapci obsadili druhá místa. Děvčata prohrála pouze o 60 bodů s vítězným družstvem z Mánesovy školy ve Stříbře, chlapci o 52 bodů s Hornickou z Tachova (jen pro představu, např. 8 cm ve skoku vysokém je rozdíl 55 bodů). Naší školu úspěšně reprezentovali v obou kategoriích tito žáci: T. Hreusová, K. Marková, K. Petříková, P. Vomáčková, N. Mojžíšová, E. Trojáková, M. Cupáková, M. Fialková, L. Le a I. Shorban, J. Červeňák, M. Malich, J. Ivan (nejlepší ve skoku dalekém), M. Vivodík, J. Zivčák, D. Kopl (vítěz běhu na 1500 m), R. Liška a M. Němeček.


A posledním úspěšným dnem v tomto atletickém klání byl 14. květen 2015. V tento den proběhl Pohár rozhlasu mladších žáků pro 6. a 7. ročník. Tento závod se uskutečnil na stadionu v Plané. Aby druhých míst nebylo málo, dokázala na stejné umístění dosáhnout i naše mladší děvčata. V této kategorii nás překonala pouze děvčata z Boru. Naší školu reprezentovaly A. Rastočná, E. Strejčková, P. Bartáková (nejrychlejší v běhu na 600 m), An. Davidová, N. Kubálková, R. Pavlasová, M. Ščasnárová (vítězka ve skoku vysokém), L. Tauberová, Š. Rabová a D. Rozhoňová. Mladší chlapci obsadili 5. místo. Vítězem mezi chlapci se stalo Gymnázium Stříbro. Naší školu reprezentovali A. Alexa, J. Martinkovič, D. Zemko, F. Loula, J. Petrželka, N. Balák, J. Hayer, V. Pešta, V. Blasius, M. Budínský a L. Founě.


Na závěr nezbývá než pogratulovat všem úspěšným závodníkům a družstvům, poděkovat všem účastníkům, pořadatelům, rozhodčím, trenérům i těm, kteří objednali výborné počasí po všechny tři soutěžní dny.


                                                                                                                                                                 Luboš Beran

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.