ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD + PŘIJATÍ ŽÁCI - aktualizováno!

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se naší školu zapisovali budoucí prvňáčci a zde se můžete podívat na fotografie z tohoto odpoledne. Listina přijatých zde: 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.