Zápis do prvních tříd ZŠ

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se bude konat 
ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14:30  do 18:30 hodin v budově ZŠ Na Valech.
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 
a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Rodiče k zápisu vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Zápisní list do 1. třídy a žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplní rodiče na místě zápisu.
Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví i 
s dítětem k zápisu v řádném termínu. 
 
Mgr. Blanka IccacováZápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se bude konat 
Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019 se bude konat ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14:30  do 18:30 hodin v budově ZŠ Na Valech.
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Rodiče k zápisu vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápisní list do 1. třídy a žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplní rodiče na místě zápisu. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví i s dítětem k zápisu v řádném termínu. 
                                                                                                                                                                        Mgr. Blanka Iccacová
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.