Zápis do prvních tříd ZŠ

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2015/2016 se bude konat ve čtvrtek 4. února 2016 od 14:30  do 18:30 hodin v budově ZŠ Na Valech. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. září 2009 do 31. srpna 2010 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Rodiče k zápisu vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápisní list do 1. třídy a žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplní rodiče na místě zápisu. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví i s dítětem k zápisu v řádném termínu. 
 
Mgr. Blanka Iccacová

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.