Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015

 

se koná ve čtvrtek 6. 2. 2014 od 14:00 do 18:00 v budově ZŠ Na Valech. K zápisu se dostaví děti narozené v období od 01. 09. 2007 do 31. 08. 2008 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Rodiče k zápisu vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Zápisní list do 1. třídy a žádost o přijetí k povinné školní docházce vyplní rodiče na místě zápisu. Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, se dostaví i s dítětem k zápisu v řádném termínu.

Mgr. Blanka Iccacová

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.