Zápis do 1. tříd 2013

Ve čtvrtek 7. 2. 2013 proběhl zápis budoucích prvňáčků v budově Na Valech. Rodiče s dětmi prošli školu od přízemí až do druhého patra. Po cestičce k zápisu mohli návštěvníci poznat téměř celou školu. Kromě čtyř zápisových tříd byla pro zájemce připravena sportovní herna a interaktivní tabule. Každý školáček měl možnost navštívit fotoateliér, aby měl památku na svůj první krůček ke vzdělávání.

Celkem naši školu navštívilo 88 předškoláčků s rodiči.

Po předvedených vědomostech a dovednostech byli odměněni krásnými výrobky, které pro ně nachystali žáci školy a DDM. Každé z dětí dostalo upomínkový list.

Připomínáme všem rodičům, že 6. 3. 2013 od 8.00 do 16.00 si budou moci v kanceláři budovy Na Valech převzít rozhodnutí o přijetí a současně si vyzvednout památeční fotografii z ateliéru.

                                                                  Vyučující ZŠ

 

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.