ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ ZŠ

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKŮ ZŠ
 
MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 
do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona.
Zápis do 1. ročníků ZŠ Planá proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 14:30 do 18:30 hodin v budově ZŠ Na Valech.
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky, musí doložit: zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálního pedagogického centra a zprávu odborného lékaře nebo klinického psycholo
MŠMT upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 
do 30. dubna 2017. Nový termín zápisů byl zaveden poslední novelou školského zákona.
Zápis do 1. ročníků ZŠ Planá proběhne ve čtvrtek 6. 4. 2017 od 14:30 do 18:30 hodin v budově ZŠ Na Valech.
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky, musí doložit: zprávu z pedagogicko-psychologické poradny nebo ze speciálního pedagogického centra a zprávu odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.