ZÁJEZD DO NORIMBERKA

 

Dne 3.prosince 2018 se uskutečnil školní  vzdělávací výlet v rámci výuky německého jazyka - do jednoho z nejvýznamnějších bavorských měst. Norimberk byl již ve středověku důležitou křižovatkou obchodních cest, sídlem falckého kurfiřta, pobýval zde také český král a císař Zikmund. Je také proslulý bohužel smutnou částí dějin 20. století. Dnes je Norimberk opět prosperujícím místem. Náš výlet začal na okraji města, v lokalitě zvané Zeppelin Fields, zbudované za účelem propagandy jedné strany ve 30. letech 20. století.

Poté jsme přejeli do centra města, historického jádra, do dnešních dnů opevněného původními hradbami, opatřenými strážnými věžemi. Začali jsme vycházkou po místních památkách, kde žáci prezentovali své vědomosti o jednotlivých budovách. Velká pochvala patří Marku Jiruškovi, Danielu Tichému, Ester Podolákové, Denise Poulové za připravený komentář. Viděli jsme nádherné gotické kostely, dochovanou radnici, vystoupali jsme na hrad, sestoupali jsme k domu Albrechta Dürera, významného renesančního malíře a poté jsme se odebrali na hodinovou prohlídku místního městského  Fembo muzea. Zde byl vystaven model Norimberka, jak vypadal před II. světovou válkou, kurfiřtův trůn, měšťanská domácnost i fotografie města těsně po II. světové válce. A byl akorát čas na ochutnávky místních specialit, čas na zahřátí a prozkoumání místních vyhlášených vánočních trhů. Jelikož nám počasí příliš nepřálo, za deště jsme se vydaly podél řeky Pegnitz, lemovanou nádhernými mosty a můstky, starým domem, kde se přechovávaly korunovační klenoty a domem místního kata na cestu zpět k zastávce. Těsně před ní jsme ještě stačili shlédnout slavnou ulici, která je ozdobena sloupy, na nichž jsou vyryty citace z listiny lidských práv. Našli jsme tam i Češtinu… , tedy zase někdy příště!

 

                                                                                                                                                                Jitka Šimková

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.