Zájezd do Anglie

Pojeďte s námi do Anglie!

I v letošním školním roce pořádá naše škola jazykový zájezd do Velké Británie. V termínu od 31. května do 5. června budou mít žáci možnost  prohlédnout si zajímavá místa nejen Velké Británie, ale i  hlavního města Francie.  Po prohlídce nejkrásnějších míst  Paříže přejedeme Eurotunelem do Velké Británie. Během našeho putování  navštívíme hrad  Walmer a  z hlediska historie Velké Británie velmi významné městečko Hastings  Závěr našeho putování bude patřit hlavnímu městu spojeného království Londýnu.

Nejprve si jej prohlédneme z ptačí perspektivy ,Londýnského oka, a po té vyrazíme na prohlídku City of Westminster ( Westminster Abbey, Buckinnghamský palác, Trafalgarské náměstí,…).  Tradičním červeným poschoďovým autobusem se přesuneme do City of London (St. Paul’s Cathedral, Tower Bridge, Tower,..).

Po celou dobu našeho zájezdu budeme mít  možnost vyzkoušet si své znalosti anglického jazyka, ať už při návštěvách zmíněných míst  či  při čilé konverzaci v hostitelských rodinách, kde budeme ubytováni.                                                                                                 

Mgr. Dana Buchartová

                                                                                             

Podrobný program zájezdu si můžete prohlédnout v příloze zde.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.