Zájezd - Anglie 2018/2019

V květnu roku 2017 a 2018 jsme absolvovali krásný zájezd do Londýna. Oba zájezdy se velmi vydařily a dětem se moc líbily, proto jsme se rozhodli koncem letošního školního roku vyrazit znovu. 

Všichni zájemci si mohou prostudovat program zájezdu v následujícím odkaze. Přihlášky jsou k dispozici u mne a je nutné je odevzdat do 31.10.2018. Cena zájezdu bývá rozdělena na 3 splátky. 

Pro rodiče všech přihlášených uspořádám informativní schůzku. Zde zodpovím všechny případné dotazy. O jejím termínu budou včas a s předstihem informováni.

Zájezd je určen žákům 6.-9.ročníků.

Program je velmi slibný, jsem přesvědčená, že se bude dětem velmi líbit.

                                                                                                                                        Mgr. Pavla Nečasová

 Londýn na filmovém plátně - program

19004_LONDYN_NA_FILMOVEM_PLATNE.pdf (557300)

Londýn na filmovém plátně - vstupy

19004_VSTUPY_LONDYN_NA_FILMOVEM_PLATNE.pdf (646889)

 

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.