Žáci přijatí do 1. třídy

Rozhodnutí ředitele školy si mohou rodiče vyzvednout osobně v kanceláři školy každý den po 6. 3. 2013 do 14.45 hod., spolu s fotografiemi ze zápisu.

V červnu proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami. Termín bude upřesněn a včas oznámen.

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, musí žádost podat osobně u ředitele školy v termínu do 31. 5. 2013. Žádost musí být doložena doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení a doporučujícím stanoviskem odborného lékaře (nebo klinického psychologa).

 

01/2013 přijata 26/2013 přijata
02/2013 přijat 27/2013 přijat
03/2013 přijata 28/2013 přijat
04/2013 přijat 29/2013 přijat
05/2013 přijata 30/2013 přijat
06/2013 přijat 31/2013 přijat
07/2013 přijata 32/2013 přijat
08/2013 přijat 33/2013 přijata
09/2013 přijata 34/2013 přijat
10/2013 přijata 35/2013 přijata
11/2013 přijat 36/2013 přijata
12/2013 přijat 37/2013 přijata
13/2013 přijat 38/2013 přijat
14/2013 přijata 39/2013 přijata
15/2013 přijata 40/2013 přijat
16/2013 přijata 41/2013 přijata
17/2013 přijat 42/2013 přijata
18/2013 přijat 43/2013 přijat
19/2013 přijat 44/2013 přijata
20/2013 přijat 45/2013 přijat
21/2013 přijat 46/2013 přijat
22/2013 přijata 47/2013 přijat
23/2013 přijat 48/2013 přijata
24/2013 přijat 49/2013 přijat
25/2013 přijata 50/2013 přijat
       
       
       
51/2013 přijat 74/2013 přijat
52/2013 přijata 75/2013 přijat
53/2013 přijata 76/2013 přijata
54/2013 přijata 77/2013 přijat
55/2013 přijat 78/2013 přijata
56/2013 přijata 79/2013 přijata
57/2013 přijat 80/2013 přijat
58/2013 přijata 81/2013 přijata
59/2013 přijat 82/2013 přijat
60/2013 přijata 83/2013 přijata
61/2013 přijat 84/2013 přijata
62/2013 přijat 85/2013 přijata
63/2013 přijata 86/2013 přijata
64/2013 přijat 87/2013 přijata
65/2013 přijata 88/2013 přijata
66/2013 přijata 89/2013 přijat
67/2013 přijata 90/2013 přijata
68/2013 přijata 91/2013 přijat
69/2013 přijata 92/2013 nenastoupí
70/2013 přijat 93/2013 přijat
71/2013 přijat 94/2013 přijata
72/2013 přijat 95/2013 nenastoupí
73/2013 přijat 96/2013 přijat

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.