Žáci přijatí do 1. ročníku

Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, musí žádost podat osobně u ředitele školy v termínu do 31. 5. 2015. Žádost musí být doložena doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení a doporučujícím stanoviskem odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
V červnu proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami. Termín bude upřesněn a včas oznámen.
 
01/2015 přijat 26/2015 přijat
02/2015 přijat 27/2015 přijat
03/2015 přijat 28/2015 přijat
04/2015 přijat 29/2015 přijat
05/2015 přijat 30/2015 přijat
06/2015 přijat 31/2015 přijat
07/2015 přijat 32/2015 přijat
08/2015 přijat 33/2015 přijat
09/2015 přijat 34/2015 přijat
10/2015 přijat 35/2015 přijat
11/2015 přijat 36/2015 přijat
12/2015 přijat 37/2015 přijat
13/2015 přijat 38/2015 přijat
14/2015 přijat 39/2015 přijat
15/2015 přijat 40/2015 přijat
16/2015 přijat 41/2015 přijat
17/2015 přijat 42/2015 přijat
18/2015 přijat 43/2015 přijat
19/2015 přijat 44/2015 přijat
20/2015 přijat 45/2015 přijat
21/2015 přijat 46/2015 přijat
22/2015 přijat 47/2015 přijat
23/2015 přijat 48/2015 přijat
24/2015 přijat 49/2015 přijat
25/2015 přijat 50/2015 přijat
 
51/2015 přijat 72/2015 přijat
52/2015 přijat 73/2015 přijat
53/2015 přijat 74/2015 přijat
54/2015 přijat 75/2015 přijat
55/2015 přijat 76/2015 přijat
56/2015 přijat 77/2015 přijat
57/2015 přijat 78/2015 přijat
58/2015 přijat 79/2015 přijat
59/2015 přijat 80/2015 přijat
60/2015 přijat 81/2015 přijat
61/2015 přijat 82/2015 přijat
62/2015 přijat 83/2015 přijat
63/2015 přijat 84/2015 přijat
64/2015 přijat 85/2015 přijat
65/2015 přijat 86/2015 přijat
66/2015 přijat 87/2015 přijat
67/2015 přijat 88/2015 přijat
68/2015 přijat 89/2015 přijat
69/2015 přijat 90/2015 přijat
70/2015 přijat 91/2015 přijat
71/2015 přijat 92/2015 přijat

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.