Zachráníme deset dětí…

Prodejní výstava velikonočních dekorací, jejíž výtěžek je určen na mezinárodní projekt UNICEF „Adoptuj panenku - zachráníš dítě“, se skutečně vydařila. Během prvních dvou dnů výstavy se výrobky prodaly téměř do posledního. Naši žáci-prodavači nabízeli drobné dekorace ve vestibulu obchodního domu i přímo na náměstí. Celkový výtěžek 7000 Kč bude použit na adopci panenek a část na pokrytí výrobních nákladů. Cena jedné panenky (hodnota očkování pro jedno dítě) je 600Kč. Adopcí deseti panenek pro naši školu zachráníme potřebným očkováním deset afrických dětí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem , kteří se na výrobě dekorací i jejich prodeji s velkým zájmem a nadšením podíleli. Velký dík patří všem těm, kteří si výrobek našich žáků zakoupili či „jen“ přispěli na sbírku pro UNICEF .

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.