Začátek školního roku 2016/2017

Po uplynulém školním roce naplněném několika projekty a po příjemně strávených prázdninách pro nás začal školní rok nový.

Každý od něj očekává něco jiného, každý k němu jinak přistupuje. Jiné pocity má prvňáček, který se těší na svůj první velký den a následně na získávání nových kamarádů, ale i znalostí a dovedností. Jinak se cítí deváťák, pro kterého je tento školní rok rokem rozhodováním, jakou další životní cestou se vydat. S jinými pocity k němu přistupuje rodič, ve kterém se všechny tyto pocity mísí.

Pro všechny je ale 1. září začátkem něčeho nového. A nových věcí bude v novém školním roce opravdu hodně, neboť zatímco žáci i učitelé zaslouženě odpočívali a nabírali sil, ve škole to žilo i o prázdninách.

Škola s investiční pomocí města Planá opět provedla přes období prázdnin opravy či úpravy v budovách školy. V budově Na Valech proběhlo vytvoření kabelážního rozvodu internetu a zlepšení elektroinstalace na chodbách, s tím spojeno zabezpečení počítačové sítě v prostorách celé školy. S tím souviselo i nezbytné vymalování těchto prostor. V budově na náměstí Svobody pokračuje oprava fasády budovy. Dále v této budově během prázdnin proběhla celková úprava velké vstupní šatny pro žáky. Současně pokračujeme s postupnou výměnou nových výškově nastavitelných lavic a židlí pro naše žáky na obou budovách.

Nezapomněli jsme ani na budovu Domu dětí a mládeže na náměstí Svobody. I v této budově již proběhly různé úpravy, došlo k výměně oken a hlavních dveří, na jižní straně budovy.

S novým školním rokem plánujeme pokračovat v dalších aktivitách.

 

Luboš Beran

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.