Výměnný pobyt v Praze

V pondělí  17.6.2013 se 11 žáků (s paní učitelkou) setkalo na vlakovém nádraží  v Plané. Od tud jsme jeli do Prahy.   Na hostelu  Cortina jsme se  ubytovali jsme , přibližně za hodinu přijelo 9 německých žáků/žákyň s jedním učitelem a dvěma učitelkami. Poté jsme se zúčastnili jazykové animace.  

V úterý ráno jsme navštívili  Pražský hrad. S průvodkyni   jsme prošli  celým Hradem, vraceli jsme se po královské cestě.

Ve středu jsme jeli do ZOO, kde jsme v českoněmeckých dvojicích  vypracovávali pracovní listy, které měli   přinést   peníze  ZOO - na nápravu škod po povodních. Vydělali jsme dohromady 500Kč. Odpoledne jsme pluli lodí po Vltavě, to se mi moc líbilo.  

Ve čtvrtek jsme byli na Petříně, kde jsme navštívili rozhlednu a zrcadlové bludiště. Po cestě z Petřína jsme si prohlédli Strahovský klášter, kde se mi líbila obrovská knihovna. Když jsme se vraceli na hostel, „potkala“ nás fontána, ve které jsme se osvěžili.  

V pátek ráno jsme si sbalili, rozloučili se s německými přáteli a odjeli zpět do Plané.

 Budeme se těšit na další setkání  s našimi přáteli z Bogenu, které se uskuteční  již brzy  a to před Vánocemi. I na tuto cestu, jako na všechny akce z projektu“ Od  kamarádství k přátelství“, přispěl   Česko- německý fond budoucnosti.

Blanka Brunová,

7. A

Fotogalerie k výměnnému pobytu zde.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.