Výlet do Bärnau

Náš výlet do nedalekého městečka Bärnau, k našim sousedům do Horní Falce, se velmi vydařil. První zastávkou byla základní škola v Mähringu, kde jsme se dočkali vřelého přijetí a měli jsme možnost nahlédnout do každé třídy (1. - 5. třída). 2.květen byl pro místní žáky velmi důležitým dnem, měli se dozvědět, zda udělali přijímací zkoušky na gymnázim, na jaké škole budou pokračovat. V jedné ze tříd nám žáci zazpívali píseň v Češtině - Skákal pes přes oves, překrásně! 
Abychom poznali městečko Bärnau a abychom si mohli ověřit schopnost domluvit se v německém jazyce, byli naši žáci na náměstíčku rozděleni do jednotlivých týmů. Jejich úkolem bylo zjistit, kde se ve městě nachází pekař, autoškola, kadeřník, zakoupit pohledy, či zjistit v bance aktuální kurs. Všichni si se zadáním poradili výborně! 
Třetí a poslední zastávkou byl historický park Bärnau-Tachov, unikátní příležitost vidět, jak se žilo a pracovalo ve středověku. Všechno, co zde je zde k vidění, bylo postaveno bez moderní techniky, pouze nástroji, které byly ve středověku dostupné. Určitě doporučujeme návštěvu během některého víkendu, kdy se pořádají oživené prohlídky a lidé v postavených dřevo-hliněných chatkách hospodaří. Zvláštní poděkování patří Šárce Rajchlové, která spolužákům ochotně tlumočila objednávání občerstvení v místní pěkné restauraci. 
Jitka Šimková, učitelka německého jazyka

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.