Výlet andělů

Dne 20. prosince 2012 poslední předvánoční čtvrtek se konal tradiční podvečerní program, při kterém dochází k „propojení“ plánských kostelů.

Celý program byl zahájen v 17 hodin vystoupením žáků Základní školy Planá na schodech před budovou Na Valech, kde kromě pěveckých tanečních a slovních vystoupení žáků školy byl podáván vánoční čaj a výborný svařák. Byla zde k dispozici i nabídka vánočních perníčků a čokoládových výrobků. Celé vystoupení bylo doprovázeno prodejní akcí výrobků našich žáků. Na závěr úvodní části programu poděkovali ředitel a zástupkyně školy všem vystupujícím i přihlížejícím za hojnou účast. Velký dík patří i Městu Planá, KOSu, MKS Planá, sponzorům, zvukaři, městské policii a v neposlední řadě vyučujícím, kteří připravili žáky na toto představení.

Další, hlavní částí večera byl připravovaný přesun mezi oběma kostely. Nejprve došlo ke srazu všech andělů u Galerie ve věži a poté následovalo pomocí „živého“ řetězu za doprovodu tambora putování betlémského světla od kostela Nanebevzetí Panny Marie ke kostelu Sv. Petra a Pavla, kde došlo k jeho slavnostnímu rozsvícení paní starostkou.

Úspěšný závěr tohoto krásného večera obstaraly soubory Cavalla a Cantus pěkným pěveckým představením včetně hudebního doprovodu.

Tak zase ahoj všem před příštími svátky vánočními.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.