Výlet 5.B do Prahy

Naše třída 5. B se dne 17. května vydala na výlet do Prahy. Náš výlet jsme zahájili v České televizi, kde na nás čekala prohlídka, kterou nám zařídila slečna Petra Tuháčková a pan ředitel České televize, kterému jsme se odvděčili tím, že jsme mu vyrobili dárek v podobě obrazu, na kterém byly umístěny námi vytvořené pohádkové postavičky. Na exkurzi jsme si prohlédli ateliéry České televize a natáčecí studia, která často vídáme na obrazovce. Metrem jsme se přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli sochu Sv. Václava a zašli do známého hračkářství Hamleys, kde se všem moc líbilo. U Prašné brány jsme zahájili naši procházku Královskou cestou. První zastávka byl kubistický Dům U Černé Matky Boží. Zastavili jsme se také u pomníku Mistra Jana Husa a u Staroměstského orloje. Poté jsme pokračovali směrem na Karlův most, kde jsme se pokochali  výhledem na řeku Vltavu a pohledem na Národní divadlo a další památky. Poté jsme se vydali na Pražský hrad, kde jsme prošli nádvoří a zakoupili drobné suvenýry. Zahlédli jsme výměnu stráží a prohlédli jsme si chrám Sv. Víta, prošli Zlatou uličkou…...Náš výlet se nám moc líbil a chceme poděkovat paní učitelce Mgr. Martině Šlapákové, že nám umožnila zúčastnit se tohoto výletu.
                                                             Žáci 5. B 
Naše třída 5. B se dne 17. května vydala na výlet do Prahy. Náš výlet jsme zahájili v České televizi, kde na nás čekala prohlídka, kterou nám zařídila slečna Mgr. Petra Tuháčková a pan ředitel České televize, kterému jsme se odvděčili tím, že jsme mu vyrobili dárek v podobě obrazu, na kterém byly umístěny námi vytvořené pohádkové postavičky. Na exkurzi jsme si prohlédli ateliéry České televize a natáčecí studia, která často vídáme na obrazovce. Metrem jsme se přesunuli na Václavské náměstí, kde jsme si prohlédli sochu Sv. Václava a zašli do známého hračkářství Hamleys, kde se všem moc líbilo. U Prašné brány jsme zahájili naši procházku Královskou cestou. První zastávka byl kubistický Dům U Černé Matky Boží. Zastavili jsme se také u pomníku Mistra Jana Husa a u Staroměstského orloje. Poté jsme pokračovali směrem na Karlův most, kde jsme se pokochali  výhledem na řeku Vltavu a pohledem na Národní divadlo a další památky. Poté jsme se vydali na Pražský hrad, kde jsme prošli nádvoří a zakoupili drobné suvenýry. Zahlédli jsme výměnu stráží a prohlédli jsme si chrám Sv. Víta, prošli Zlatou uličkou…...Náš výlet se nám moc líbil a chceme poděkovat paní učitelce Mgr. Martině Šlapákové, že nám umožnila zúčastnit se tohoto výletu.
                                                                                                                                                                                 Žáci 5. B 
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.