Vycházka tříd 1.A a 1.B

Dne 3.10. byly první třídy na vycházce. Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu a děti poznávaly stromy a jejich plody. Zaposlouchali jsme se i do zpěvu ptáků a dokonce jsme objevili i stopy lesní zvěře. V Brodě nad Tichou jsme si odpočinuli, snědli svačinu a pohráli jsme si na místním dětském hřišti.
I když některé z nás bolely nohy, vycházka se nám líbila a těšíme se na další.


 

třídní učitelky
D. Říhová, B. Vodrážková

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.