VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

V rámci realizace IPo Dotkněte se inspirace, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0046 vyhlašuje Základní škola Planá, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka konvertibilních zařízení pro projekt Dotkněte se inspirace".

Výzva C15071.doc (267776)

Příloha_1_Specifikace Notebook C15071.doc (207872)

Priloha_2_Čestné prohlášení C15071.doc (212480)

Priloha_3_Krycí listC15071.doc (216064)

Priloha_4_Návrh smlouvyC15071.doc (264192)

https://www.op-vk.cz/cs/siroka-verejnost/verejne-zakazky/nove-vyhlasene-zakazky/dodavka-konvertibilnich-zarizeni-pro-projekt-dotknete-se-inspirace.html

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.