Výběrové řízení - dodatečné informace

V rámci realizace IPo Dotkněte se inspirace, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0046 vyhlásila 5.12.2014 Základní škola Planá, příspěvková organizace výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku "Dodávka konvertibilních zařízení pro projekt Dotkněte se inspirace".

Tímto zveřejňujeme dodatečné informace k výběrovému řízení.

C143065 Dodatečné informace.pdf (339,5 kB)

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.