Voda pro život v Plané

Dne 23.7.2020 se s dětmi z DDM při ZŠ Planá uskutečnil projektový den na téma ,,Voda pro život v Plané“ pod vedením paní Končelíkové, která nás trasou prováděla. 

            Trasa začínala u městského rybníka a dále pokračovala ke koupališti v Plané. Za koupalištěm se odbočilo na lesní stezku, která vedla k hlavnímu vodojemu. Další trasa vedla zpět do města, která byla ukončena u DDM na plánském náměstí.  Během naší cesty děti vyplňovaly kvíz a hledaly pomníky, kde se v dřívějších dobách vyskytovaly vodní zdroje.  

            Věříme v to, že si dětičky z této cesty odnesly hodně poznatků o tom, jak je pro nás všechny ,,VODA“ důležitá. 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.