VEČERNÍ BĚH PLANOU

DDM při ZŠ Planá pořádá 17.10.2013 již 15.ročník sportovní akce "Večerní běh Planou".  Přihlásit se je možné nejpozději 15 minut před startem závodu. Start 1.kategorie v 17:00.  Zveme všechny běžce a neběžci nechť přijdou povzbuzovat a fandit....

 

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.