Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na informační schůzku dne 18. 6. 2013 od 17.00 hod.

do budovy Na Valech. Na této schůzce budeme odpovídat na Vaše dotazy,  mimo jiné se také dozvíte jaké pomůcky 

a potřeby je třeba ještě obstarat a naopak, které poskytne škola, apod. Těšíme se na Vaši návštěvu.

J. Basáková

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.