Vánoční besídka na II. stupni

V pátek 21. 12. proběhla v budově 2. stupně základní školy v Plané tradiční vánoční besídka. Místo konání bylo přesunuto z hlavního schodiště do auly. Důvodů bylo hned několik. Lepší akustika prostoru, pohodlí všech zúčastněných a důstojnější prostředí.

Třetí vyučovací hodina se nesla ve vánočním duchu a přihlížející i účinkující tak mohli nasát předvánoční atmosféru. Besídka se odehrála pod taktovkou vyučujících hudební výchovy – Bc. Dity Predkové a Mgr. Zdeňka Třešňáka. Se čtyřmi vánočními písněmi vystoupily žáci 9. C. Zpěv Natálie Chroustovské a Ester Anny Podolákové doprovázel na akustickou kytaru Filip Lafata. Následně své schopnosti předvedli žáci 7. C a výběr žáků z šestých ročníků. Tři tradiční koledy byli zahrány a zazpívány velmi zkušeně. Větší ohlas měli následující tři vánoční písně spíše populárního rázu. U nich se totiž podařilo vyburcovat i hlasy z publika. Píseň Půlnoční v podání mnoha desítek zpívajících žáků se tak stala nezapomenutelným zážitkem. Všem účinkujícím patří velké uznání za jejich obětavost a um.

Celou besídkou nás profesionálně provedla Mgr. Jana Seidlerová, která přesvědčivě propojovala účinkující a posluchače. Za její ochotu a profesionální přístup velice děkujeme.

Podobné akce jsou nejen zpestřením pro žáky, vyučující a nepedagogický personál, ale také připomínkou toho, že škola není pouze o sezení v lavici a učení. Vánoční besídka by měla pomoci vytvářet pocit pospolitosti a sdílení kulturních hodnot. Doufáme, že se i příští rok na této akci sejdeme a navození vánoční atmosféry nebude pouhou formalitou.

Fotografie: zde

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.