Úžasných 315 kg!

Nejedná se o žádnou „maxirybu“ či údaj z posilovny o nadzvednutých kilogramech. Toto číslo představuje množství nasbíraných víček od PET lahví, které se podařilo nashromáždit dětem ze škol v Plané a Chodové Plané pro Filípka Marků z Dožic. Finanční výtěžek sbírky bude použit na rehabilitační pobyt chlapce. Sbíralo se v podstatě téměř celý rok, i když děti z Chodovky se k nám připojily až v září 2014 (konkrétní množství je uvedeno dále). Všem sběračům patří velké poděkování. Dokonce se našel i tajný a nezištný dárce či dárkyně, který nám nechal v chodbě školy 3 plné pytle. Moc děkujeme. Přepravu 20ti pytlů víček k adresátovi bezplatně zajistí společnost PPL.  I té patří naše díky.

Množství nasbíraných víček: 1. stupeň ZŠ Planá – 11 pytlů – 275 kg; 2. stupeň ZŠ Planá – 6 pytlů – 95 kg; ZŠ Chodová Planá – 3 pytle – 45 kg.

Sbírka nekončí. Sbíráme dále, opět pro Kubíka, kterému naše děti již jednou pomohly zrealizovat lázeňský pobyt. Připojit se mohou i všichni ostatní, kterým není lhostejný osud postižených dětí. Na chodbách škol jsou sběrné nádoby, kam je možno víčka odevzdávat. Jen, prosím pěkně, do nádob sypejte opravdu jen víčka od PET lahví. Objevují se zde i uzávěry z různých, hlavně drogistických, nádob, které následně musíme odstraňovat. Tyto uzávěry patří do žlutých kontejnerů pro tříděný odpad, kterých je po celém městě též dostatečný počet. Věřím, že s přispěním všech se nám podaří pro Kubíka shromáždit alespoň stejné množství víček jako pro Filípka.

Mgr. Drahomíra Šandová

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.