Úspěch sportovců z naší školy

Úspěch sportovců z naší školy
Ve čtvrtek 8. června se konaly Atletické závody základních škol ve Stříbře. Tuto tradiční sportovní akci navštěvuje naše škola každoročně. Již v loňském roce žáci přivezli množství medailí. Protože jsme úspěch letos zopakovali, chtěli bychom se pochlubit. Naši žáci přivezli ze Stříbra v konkurenci dalších třinácti škol celkem 19 medailí. Největší úspěchy zaznamenali běžci. Děti reprezentovaly školu nejen svými sportovními výkony, ale i příkladným chováním. Ti starší pomáhali svým mladším spolužákům. Touto cestou bych chtěla všem pogratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy. Dík patří i organizátorům celé akce. V letošním školním roce nás čeká ještě jedna velká sportovní akce a to je třídenní setkání sportovců Plzeňského kraje v Melchiorově Huti. Doufám, že po návratu budeme slavit podobný úspěch. 
Mgr. Monika Pelánová, učitelka
Ve čtvrtek 8. června se konaly Atletické závody základních škol ve Stříbře. Tuto tradiční sportovní akci navštěvuje naše škola každoročně. Již v loňském roce žáci přivezli množství medailí. Protože jsme úspěch letos zopakovali, chtěli bychom se pochlubit. Naši žáci přivezli ze Stříbra v konkurenci dalších třinácti škol celkem 19 medailí. Největší úspěchy zaznamenali běžci. Děti reprezentovaly školu nejen svými sportovními výkony, ale i příkladným chováním. Ti starší pomáhali svým mladším spolužákům. Touto cestou bych chtěla všem pogratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy. Dík patří i organizátorům celé akce. V letošním školním roce nás čeká ještě jedna velká sportovní akce a to je třídenní setkání sportovců Plzeňského kraje v Melchiorově Huti. Doufám, že po návratu budeme slavit podobný úspěch. 
                                                                                                                                                Mgr. Monika Pelánová, učitelka
 
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.