Učíme se stolovat - 3.A

Na hodině pracovních činností jsme se seznámili se zásadami správného stolování a s estetickou úpravou studených pokrmů. Všem dětem se povedlo sváteční tabuli velmi pěkně připravit a v závěru hodiny si své výrobky s chutí snědly.

                                                                                                                                                                               žáci 3.A

FOTOGALERIE

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.