Tvořivá dílnička - adventní věnce

DDM při ZŠ Planá Vás zve na Tvořivou dílničku - adventní věnce, v pátek 27. listopadu 2015 od 14 do 18 hodin ve velké klubovně DDM. Veškeré potřeby k přípravě a zdobení věnců jsou v ceně, cena: děti 50,- Kč, dospělí 100,- Kč.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.