Turnaje ve vybíjené pro 2. a 3. třídy

Turnaje ve vybíjené pro 2. a 3. třídy
Dva pondělky za sebou se bojovalo v tělocvičně Na Valech ve vybíjené. V pondělí 13. 1. 2020 se uskutečnil turnaj druháků a 20. 1. 2020 turnaj třeťáků. Do soupeření se celkem zapojilo 60 děvčat a kluků z šesti tříd.  
Děti měly radost ze hry a bojovaly s velkým nasazením. 
Umístění tříd na turnaji druháků: 1. místo 2.A
                                   2. místo 2.C
                                    3. místo 2.B
Umístění tříd na turnaji třeťáků: 1. místo 3.A
                                  2. místo 3.B
                                  3. místo 3.C
Všechny týmy byly odměněny diplomy a sladkou odměnou.
Poděkování patří nejen zúčastněným sportovcům, ale i paní učitelce Provazníkové, která byla spravedlivým rozhodčím.                                                                                                 
                                                               Mgr. Martina Koťátková
Turnaje ve vybíjené pro 2. a 3. třídy
Dva pondělky za sebou se bojovalo v tělocvičně Na Valech ve vybíjené. V pondělí 13. 1. 2020 se uskutečnil turnaj druháků a 20. 1. 2020 turnaj třeťáků. Do soupeření se celkem zapojilo 60 děvčat a kluků z šesti tříd.  
Děti měly radost ze hry a bojovaly s velkým nasazením. 
Umístění tříd na turnaji druháků: 1. místo 2.A
                                   2. místo 2.C
                                    3. místo 2.B
Umístění tříd na turnaji třeťáků: 1. místo 3.A
                                  2. místo 3.B
                                  3. místo 3.C
Všechny týmy byly odměněny diplomy a sladkou odměnou.
Poděkování patří nejen zúčastněným sportovcům, ale i paní učitelce Provazníkové, která byla spravedlivým rozhodčím.                                                                                                 
                                                               Mgr. Martina Koťátková
 

Dva pondělky za sebou se bojovalo v tělocvičně Na Valech ve vybíjené. V pondělí 13. 1. 2020 se uskutečnil turnaj druháků a 20. 1. 2020 turnaj třeťáků. Do soupeření se celkem zapojilo 60 děvčat a kluků z šesti tříd. Děti měly radost ze hry a bojovaly s velkým nasazením. 

Umístění tříd na turnaji druháků: 1. místo 2.A   2. místo 2.C    3. místo 2.B

Umístění tříd na turnaji třeťáků: 1. místo 3.A     2. místo 3.B    3. místo 3.C

Všechny týmy byly odměněny diplomy a sladkou odměnou.

Poděkování patří nejen zúčastněným sportovcům, ale i paní učitelce Provazníkové, která byla spravedlivým rozhodčím.                                                                                                                                                               Mgr. Martina Koťátková

 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.