Stále máme volná místa

V DDM Planá máme stále spousty neobsazených míst v různých kroužcích. Přihlašovat se můžete v budově DDM náměstí Svobody 51. Více informací získáte v kanceláři DDM, na telefonu 774 41 08 13, na mailu ddmplana@seznam.cz nebo na FB DDM Planá.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.