Sportovní setkání žákyň a žáků ZŠ Plzeňského kraje

Ve dnech 21. – 23.6.2012 se uskutečnil relaxačně-sportovní pobyt v Melchiorově Huti u Úněšova. Naše škola se tohoto setkání účastní již několik let a letos si ho užívalo 20 žáků a žákyň ze 3.,4. a 5.třídy. Program byl pestrý a počasí nám opravdu přálo. Žáci závodili a soupeřili se svými vrstevníky z jiných ZŠ v atletice, vybíjené, přehazované, kopané,… Byli velice úspěšní v kolektivních sportech. Přivezli jsme 1. a 2. místo z přehazované, 2. místo z kopané, 3. a 5. místo z vybíjené, 3. místo ze štafety a 1. místo z pasáka. I jako jednotlivci ve víceboji sportovně zazářili a obsadili dvě první, druhá i třetí místa. Všem ještě jednou gratuluji!
 

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.