Školní výlet Dnešice

Ve středu 11. 6. se žáci třetích tříd a 1.B vydali na výlet do westernového městečka v blízkosti Dnešic. Všechny děti byly nadšené velmi pestrým programem. Každý si mohl na vlastní kůži vyzkoušet střelbu z luku, vyrobit si indiánskou čelenku, prohlédnout si a potěžkat si meče, běžet úsek v helmici a se štítem a nechat se pomalovat indiánskými barvami. Velký úspěch měla ukázka práskání bičem a točení lasem s chytáním osob. Všichni se zájmem sledovali drezúru koně a přepadení banky. Nechyběla svačinka - opečený buřtík. Vše bylo moc pěkné, pouze sluníčko nám sálalo až moc, ale zvládli jsme to.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.