Školní výlet 4. A a 4. B

Znáš historii svého regionu? Takovou otázku jsme si položili s dětmi čtvrtých ročníků. Abychom mohli kladně odpovědět na otázku, naplánovali jsme výlet. Žáci vlastivědného semináře ve spolupráci s p. učitelem Vrškou připravili trasu a vybrali zajímavé objekty. Zároveň si ve skupinách připravili informace o jednotlivých místech našeho zastavení. Navštívili jsme vyhlídku na Krasíkově, farmu v podhradí, památník na Ovčím vrchu, Bezdružice, Konstantinovy Lázně a Gutštejn. Na oběd jsme si zašli do Pizzerie v Dolních Polžicích. Vzhledem k téměř trvalé nepřízni počasí je potřeba pochválit za statečnost všechny účastníky. A co odpověď na naši otázku? Ano, zase něco více víme o historii našeho regionu. 
 
                                                                                                                                        Mgr. Monika Pelánová a Mgr. Betra Vršková

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.