Školní družina ve školním roce 2016 – 17

Vážení rodiče.

Jestliže máte zájem o umístění Vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2016 – 2017, přijďte své děti zapsat ve dnech od 26. 8. 2016 do 31. 8. 2016 v budově na náměstí v oddělení Dráčků (v přístavbě nad jídelnou) nebo 1. 9. 2016 v oddělení ranní družiny v přízemí budovy na Valech.

Na webových stránkách školy (školní družina) najdete přihlášku do školní družiny. Můžete si ji vytisknout a předvyplněnou přinést k zápisu nebo ji obdržíte a můžete vyplnit přímo při zápisu.

31. 8. 2016 se také bude konat úvodní schůzka pro rodiče přihlášených žáků, doporučuji účast na této schůzce všem rodičům ve vlastním zájmu. Časy přihlašování dětí i čas schůzky budou upřesněny od 25. 8. 2016, informace o těchto časech získáte na nástěnce ŠD u oddělení Dráčků nebo telefonicky na číslech 777 983 630 nebo 374 630 425.

Těšíme se na vás v příštím školním roce.

Bc. Libuše Zichová, vedoucí vychovatelka ŠD.

Přihláška do školní družiny platná.docx (15,8 kB)

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.