Školní družina spolupracuje s městskou knihovnou

V letošním školním roce navázala školní družina úzkou spolupráci s knihovnou, konkrétně s oddělením dětské literatury a její vedoucí paní Ivanou Vasukovou. Tato spolupráce vznikla na základě velmi užitečné myšlenky paní Vasukové, která správně usoudila, že ve školní družině je mnohem více časového prostoru pro návštěvy knihovny, než je tomu v rámci běžného vyučování.

Tohoto popudu jsme se ujali a naplánovali jsme pravidelné návštěvy knihovny pro všechny děti, které do školní družiny docházejí. Tyto aktivity se uskutečňují vždy v úterý od 14 do 15 hodin. V knihovně v oddělení dětské literatury se střídáme po odděleních, vždy 1. úterý v měsíci oddělení Dráčků, 2. úterý oddělení Žabáků a 3. úterý oddělení Broučků. Ani 4. oddělení Tygříků není ošizeno o tuto bohulibou aktivitu, přítomné děti, které ve družině zůstávají déle, se vřazují do zbylých oddělení, takže se účastní s nimi. Celkem navštěvuje během jednoho měsíce knihovnu tedy přibližně 65 dětí. Paní Ivana Vasuková si pro děti vždy pečlivě připraví program. Již na prvních návštěvách velmi poutavě předčítala dětem z knih, které souvisí s názvy jejich oddělení. Při dalších návštěvách se vždy věnovala aktuálním tématům a událostem, v jejichž souvislosti vyhledává materiály, vyprávění a zajímavosti v literatuře a nabízí je dětem. Má pro nás vždy připravené také soutěže a hádanky, za které děti dostanou malou sladkou odměnu. Děti mimo to mají možnost si v rámci návštěvy půjčit knihy, které si zde mohou číst či prohlížet a vytvářet si tak přehled o tom, co by je zajímalo a co si mohou při soukromých návštěvách knihovny vypůjčit i domů, pokud jsou do knihovny zapsáni.

Doufám, že tato spolupráce bude mít dlouhodobé trvání a stane se součástí plánování tradičních činností pro školní družinu. Také doufám, že tímto přivedeme co nejvíce dětí k oblibě knih a lásce ke knihám a literatuře, která v dnešní době počítačů bohužel velmi upadá.

Bc. Libuše Zichová, vedoucí vychovatelka.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.