Škola bez školy

Ve středu 30. dubna 2014 bylo možné vidět v okolí školy potulující se skupinky žáků. Nebyli to žáci – záškoláci, ale naopak pilné děti, které plnily velmi důležité úkoly. V rámci připomenutí si Dne Země jsme v tento den pro naše žáky uspořádali hru, při které se učili a opakovali si své vědomosti ne ve školních lavicích, ale v terénu. Úkolem každé z 32 skupinek různě starých žáků bylo zdárně projít všech 16 stanovišť s bezmála 50 úkoly. V úkolech bylo zařazeno učivo nejen přírodopisné, ale i z chemie, zeměpisu, fyziky, matematiky, jazyků. Na některých stanovištích museli žáci předvést i svojí manuální a fyzickou zdatnost. Rozhodčími na jednotlivých stanovištích byli deváťáci, kteří se této své role zhostili více než na výbornou.

Co dodat na závěr. Myslím, že jsme všichni prožili pohodové dopoledne, počasí nám přálo, žáci si našli nové kamarády a naučili se spolupracovat a společně rozhodovat a deváťáci zjistili, jak je pro učitele těžké neustále opakovat jedno a to samé dokola, když mnohdy na druhé straně není žádné pochopení a odezva. Všem zúčastněným děkujeme a možná někdy...

Za kolektiv učitelů

Mgr. D. Šandová.

Fotogalerie ze Dne Země je k nahlédnutí zde.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.