Seznam dětí zapsaných do 1. třídy

Zápis do 1. tříd
pro školní rok 2016/17
 
01/2016 přijat         26/2016 přijat
02/2016 přijat         27/2016 přijat
03/2016 přijat         28/2016 přijat
04/2016 přijat         29/2016 přijat
05/2016 přijat         30/2016 přijat
06/2016 přijat         31/2016 přijat
07/2016 přijat         32/2016 přijat
08/2016 přijat         33/2016 přijat
09/2016 přijat         34/2016 přijat
10/2016 přijat         35/2016 přijat
11/2016 přijat         36/2016 přijat
12/2016 přijat         37/2016 přijat
13/2016 přijat         38/2016 přijat
14/2016 přijat         39/2016 přijat
15/2016 přijat         40/2016 přijat
16/2016 přijat         41/2016 přijat
17/2016 přijat         42/2016 přijat
18/2016 přijat         43/2016 přijat
19/2016 přijat         44/2016 přijat
20/2016 přijat         45/2016 přijat
21/2016 přijat         46/2016 přijat
22/2016 přijat         47/2016 přijat
23/2016 přijat         48/2016 přijat
24/2016 přijat         49/2016 přijat
25/2016 přijat         50/2016 přijat
 
51/2016 přijat         76/2016 přijat
52/2016 přijat         77/2016 přijat
53/2016 přijat         78/2016 přijat
54/2016 přijat         79/2016 přijat
55/2016 přijat         80/2016 přijat
56/2016 přijat         81/2016 přijat
57/2016 přijat         82/2016 přijat
58/2016 přijat         83/2016 přijat
59/2016 přijat         84/2016 přijat
60/2016 přijat         85/2016 přijat
61/2016 přijat         86/2016 přijat
62/2016 přijat         87/2016 přijat
63/2016 přijat         88/2016 přijat
64/2016 přijat         89/2016 přijat
65/2016 přijat         90/2016 přijat
66/2016 přijat         91/2016 přijat
67/2016 přijat         92/2016 přijat
68/2016 přijat         93/2016 přijat
69/2016 přijat         94/2016 přijat
70/2016 přijat         95/2016 přijat
71/2016 přijat         96/2016 přijat
72/2016 přijat         97/2016 přijat
73/2016 přijat         98/2016 přijat
74/2016 přijat         99/2016 přijat
75/2016 přijat        100/2016 přijat
 
Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, musí žádost podat osobně u ředitele školy v termínu do 31. 5. 2016. Žádost musí být doložena doporučujícím stanoviskem školského poradenského zařízení a doporučujícím stanoviskem odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
V červnu proběhne schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami. Termín bude upřesněn a včas oznámen.

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.