Sběr víček již po čtvrté

Žáci základní školy v Plané se již několik let aktivně zapojují do sběru víček od PET lahví. Výtěžek ze sběru je vždy použit na vylepšení života postižených a nemocných kamarádů – na invalidní vozík, pobyt v lázních či rehabilitačním zařízení. Takto jsme nemalou hmotností sebraných víček pomohli Lucince, Kubíkovi nebo Vojtíkovi.

            V září letošního roku obdržela základní škola v Plané žádost o pomoc při sběru víček od PET lahví pro postiženého Honzíka z Novosedel na jižní Moravě. Ani chvilku jsme nezaváhali a již po čtvrté jsme se vrhli do této pro nás tak jednoduché pomoci. V případě Honzíka se budou finance za prodej víček hodit při nákupu speciálního kočárku, bez kterého se chlapec neobejde.

Od září se našim žákům podařilo sebrat neskutečné množství víček – něco málo přes 100 kg! Ještě před Vánoci budou víčka odeslána Honzíkovým rodičům. Všem sběračům moc a moc děkujeme.

            Tentokrát se ale objevil malý problém s transportem víček. Nebyl zajištěn centrální svoz či nějaké sběrné místo v blízkosti Plané. Novosedly jsou od naší školy vzdáleny 400 km. Začali jsme přemýšlet, jak 8 velkých pytlů plných víček dopravíme k Honzíkovým rodičům. Oslovili jsme přepravní společnost PPL, která velmi rychle a hlavně kladně zareagovala na naši žádost a víčka bezplatně do Novosedel dopraví. Alespoň touto cestou bychom chtěli společnosti PPL poděkovat za ochotu a vstřícnost. Je fajn, když ti co mohou, pomůžou.

            Vzhledem k tomu, že sběr víček u nás na škole má dlouhou a úspěšnou tradici, budeme v této činnosti pokračovat i dále. Jistě se zase objeví nějaká žádost o pomoc, na kterou budeme moci kladně reagovat.

            Pokud se do sbírky budou chtít zapojit i další občané z Plané a jejího okolí, mohou víčka přinést k nám do školy, kde na chodbách obou budov (náměstí, Valy) jsou označené sběrné nádoby. Děkujeme.

Za všechny zaměstnance školy,

Mgr. Drahomíra Šandová

 

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.